Dossziék Felüljáró Észak-déli átjáró

Észak-déli átjáró

A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésének keretében a tervek szerint megújulhat a péceli vasúti közlekedés. A részben uniós, részben hazai forrásból jelenleg is zajló fejlesztéseket a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. már megkezdte. A városunkat is érintő munkálatok még előkészítési, tervezési szakaszban vannak, a tervezési munkákat az UVATERV Zrt. látja el.

A vasúti felújítással Pécel ún. elővárosi csomóponttá válhat, itt lesz az elővárosi vonatközlekedés végállomása, a jelenlegi Párhuzamos utca helyén pedig két fejvágányt telepítenek ami lehetőséget biztosít a vonatok visszafordítására. A beruházással a vasúti forgalom jelentősen megnövekszik. A tavaly november végi képviselő testületi ülésen elhangzottak szerint előreláthatóan 6-8 percenként jön majd egy vonat, ami igen nehézkessé teszi a ma sem túl egyszerű átkelést a két városrész között. Ezt a tényt a tervezőasztal mellett is felismerték és különböző elképzelések születtek a külön szintű kereszteződés kialakítására.

Az elképzelések kezdetben a Jókai utcai vasúti átjáró kiváltásáról, egy vasúti alul- vagy felüljáró építéséről szóltak. A városvezetés már akkor jelezte az egyeztetéseken, hogy fontos lenne a két városrész összeköttetését olymódon megoldani, hogy a település északi szegletében lakók közvetlen elérést kapjanak az M0-ás autóúthoz. Ezzel a Pesti út forgalma is érezhetően csökkenne.

Az északi városrész M0-ás bekötésével - tehát a városvezetés által támogatott elképzeléssel - szemben elhangzó érvek közül - a képviselő testületi előterjesztés szerint - kettő tűnik jelentősebbnek. Az egyik szerint a Rákos patak partján futó zöldfolyosót veszélyeztetné a beruházás, míg a másik ellenérv szerint a beruházás költségei aránytalanul magasak a teljes fejlesztéshez képest.

Közben új elképzelések is felbukkantak, ezek szerint a vasút feletti vagy alatti összekötés Pécel külterületén, Isaszeg irányába valósulna meg. Ez az útvonal viszont a Natura2000 természetvédelmi területet érintené.

Míg a beruházást lebonyolító NIF Zrt. elsősorban a beruházás költségeinek csökkentését tartja szem előtt, addig a tervek szerint jelenleg három átkelő van versenyben. Egyik a város M0-s felőli oldalán, közvetlen összeköttetéssel a város szélén található, autóútra felhajtást biztosító körforgalommal, a másik külön szintű kereszteződés a Jókai utca folytatásaként valósulna meg, míg a harmadik, legújabb elképzelés szerint a város Isaszeg felé eső részében autózhatnánk át a sínek alatt vagy fölött.

Eddig tehát csak elképzelések vannak, Pécel város képviselő testülete viszont elébe akart menni a folyamatoknak és 2011. november 30-ai határozvatával kinyilvánította azon szándékát, hogy az M0-s melletti átkötő út megépítését támogatja. A határozat öt pontban foglalja össze az érveket: a város lakosságának egy-harmadát kitevő északi városrész kövzetlenül kapcsolódhatna az M0-shoz, a Kelő terület közlekedési ellátottsága fejlődik, ipari park kialakításának feltételei javulnak, a szintkülönbség nélküli vasúti átjárok terhelése csökken, valamint további intermodális logisztikai fejlesztésekre nyílik lehetőség.

Aki már ezen beruházás fényében akarja megválasztani, hogy gyermekét a város melyik részén, milyen közlekedési lehetőségekkel megközelíthető iskolájába iratja, az vegye számításba, hogy a Transzeurópai Közlekedési Hálózat kialakításáról szóló uniós határozat szerint a uniót átszövő közlekedési hálózatot 2020-ig kell kialakítani. Eltekintve a hazai nagyberuházások ütemezését, nem várható, hogy lényegesen a határidő előtt megvalósulna a beruházás.

(Az írás az ESE Híradó 2012 májusi számában jelent meg)

{jcomments on}