Dossziék Választás 2014 MSZP-DK-EGYÜTT MSZP-DK-EGYÜTT jelöltek

MSZP-DK-EGYÜTT jelöltek

Választás 2014 - MSZP-DK-EGYÜTT

01. körzet - Czier István

„A jót és hasznosat tenni akarás vezérel és ad erőt! Hiszem és vallom, a sok munka és a tisztesség meghozza gyümölcsét!”

Dolgos, rendet, hitet és tisztességet szerető családban nőttem fel. Szüleim által már gyerekként belém ivódott, hogy mindig igyekezzek jót tenni: önzetlenül, másokért. Pécelen voltam gyerek, Pécelen éltem és Pécel az otthonom. Számos elszakíthatatlan szállal kötődök a településhez. Életem kiterjedése, a felelősség és a féltés igazi megismerése akkor következett be, amikor házasságot kötöttem – a talán nem kis túlzással mindenki által ismert bölcsőde „motoros” Etelkájával –, és e házasságból született két leánygyermekünk.

Szüleim házánál, az Aradi utcában építkeztünk, nagyszülők, szülők, unokák együtt: összetartó, egymásra figyelő család a miénk. 2006 és 2010 között – az Önök bizalmából – képviselő voltam, mely bizalmat mindannyiuknak köszönöm. Sok sikert könyvelhettünk el abban az időszakban. Büszke vagyok arra, hogy részese lehettem annak a munkának, melynek eredményeként megépült a Szemere Pál Általános Iskola …

Czier István teljes bemutatkozója és további információk itt olvasható.

Közösség Pécelért facebook oldala

 

02. körzet - Kónya József

„Mindig odafigyeltem és oda is figyelek arra, hogy a város és az itt élő emberek érdekei ne sérüljenek, hiszen az ő érdekeik, akaratuk az első.”

Az Önök döntése nehéz, hiszen nem könnyű eligazodni választás során a sok jelölt, ígéret között. Ki az, aki a legjobban fogja a körzet és a város érdekeit képviselni? Ki az, akire lehet számítani? Aki minden ügyben úgy dönt, hogy az egész közösség érdekét nézi párthovatartozás nélkül? Engedjék meg, hogy arra kérjem Önöket: menjenek szavazni, mert minden péceli választópolgár szavazata fontos, hogyan alakul tovább az Önök és a város jövője. Rólam egy pár szóban. Pécel az én szűkebb hazám: Pécelen születtem, tősgyökeres péceli vagyok. Az általános iskolát is itt jártam ki, azt követően gépipari technikumi érettségit szereztem. Az Ecseri úti Vendéglátóipari Szakközépiskolában 1987-ben végeztem. Munkahelyeim a szakmáimhoz kötődtek, dolgoztam a Keleti-pályaudvar Műszaki Főnökségén és a Kőbányai Porcelángyárban technológusként, később a csiszolóüzem művezetőjeként. …

Kónya József teljes bemutatkozója és további információk itt olvasható.

Közösség Pécelért facebook oldala


03. körzet - Venczel István András

„Amikor sikerül egy nehéz helyzetet megoldani, másoknak jót tenni: ez ad igazán értelmet az ember életének!”

Minden Pécelhez köt! Családom, amelyre nagyon büszke vagyok. Itt éltek szüleim is, akik sajnos már nincsenek közöttünk. Közel húsz éve vagyok villanyszerelő vállalkozó másodállásban. Tizenöt évig a Fáy iskolában voltam villanyszerelő, jelenlegi munkám is a városhoz köt: 2001 óta a Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozom fűtő-karbantartóként. 2002-ben megkaptam a Pécel fejlődéséért végzett áldozatos munkáért járó díjat. Szeretem városunkat. Szeretem az itt élő embereket, sokak örömében és bánatában osztozom. Problémák, gondok mindig lesznek, a cél az, hogy megoldást találjunk rá. Amikor az ember szűkebb közösségében tud segíteni, nagyon felemelő, megható érzés. Amikor sikerül egy helyzetet megoldani, másoknak jót tenni: ez ad igazán értelmet az ember életének. Emiatt is érzem úgy, hogy képviselőként szeretnék dolgozni. Az előző választáson is indultam, sokan szavaztak rám, akiknek ezúton is köszönöm a bizalmat. …

Venczel István teljes bemutatkozója és további információk itt olvasható.

Közösség Pécelért facebook oldala

04. körzet - Garamszegi Zsolt

„Hiszek abban, hogy szorgalommal, kitartással, munkával mindent el lehet érni!”

Garamszegi Gábor és Bódis Irén gyermekeként születtem. Nemrég voltam 43 éves, és a negyvenhárom év csak-nem minden pillanata Pécelhez köt! Itt jártam általános iskolába, itt születtek meg az első barátságaim, itt váltam felnőtté. Vendéglátóipari szakiskolát, majd vendéglátó menedzser felsőfokú tanulmányokat folytattam. Ennek megfelelően a vendéglátásban dolgozom, mindig nívós helyeken, Budapest nagyobb szállodáiban és éttermeiben. Hiszek abban, hogy szorgalommal, kitartással, munkával sok mindent el lehet érni. Erre tanított a sport is, melyen belül a labdarúgás a kedvencem, amely egyrészt életforma, másrészt hobbi, harmadrészt elkötelezettség a péceli sport mellett. Több, mint 30 éve kezdtem el focizni a péceli csapatban, 2008-ban az akkori új elnökség felállásakor beválasztottak az elnökségbe, majd a mandátumom lejárta után 2014-ben ismét bizalmat szavazott nekem a tagság: jelenleg a Péceli Spartacus alelnöke vagyok. …

Garamszegi Zsolt teljes bemutatkozója és további információk itt olvasható.

Közösség Pécelért facebook oldala

05. körzet - Dr. Benkő Péter

„Tisztességgel, elhivatottsággal, szakmai tudással fogom mindannyiunkat, Önöket képviselni!”

Közel húsz éve költöztem Pécelre, azelőtt Rákoskeresztúron laktunk, csaknem másfél évtizedig. Amikor építési telket kerestünk családommal, mint egykori dunántúli gyereket, nagyon megragadott a három domb közé épült, szép fekvésű község. Pécel vált igazi otthonommá: mintha mindig is itt éltem volna. Tizenkét évig voltam önkormányzati képviselő a XVII. kerületben, Rákoscsabán, mely munka során komoly gyakorlati tapasztalatot szereztem a családi házas lakóövezetek gondjainak megoldásában. Hat évig oktatási tanácsnokként is tevékenykedtem. Nyugalmazott történelem – földrajz – politika szakos főiskolai tanár vagyok, a politikatudomány területén akadémiai tudományos fokozatot is szereztem. Manapság is tartok előadásokat az Általános Vállalkozási Főiskolán. Évekig oktattam – többek között – az Önkormányzatok infrastrukturális fejlesztése című tárgyat, így nemcsak gyakorlatban, hanem elméletben is jól ismerem a helyi önkormányzatok működését, az önkormányzatiság lényegét, egy település fejlesztésének, fejlődésének lehetőségeit, és azok módjait. …

Dr. Benkő Péter teljes bemutatkozója és további információk itt olvasható.

Közösség Pécelért facebook oldala

06. körzet - Hortobágyi Szabolcs

„A csapatjáték, a közösségi szemlélet, a közösségben való gondolkodás meghatározza életemet!”

Születésem óta, 40 éve élek Pécelen, édesapám, édesanyám is itt született: tősgyökeres péceliek. Édesapám a vendéglátásban tevékenykedik több, mint 40 éve, két vendéglátó egységet üzemeltet. A családi hagyományokat követve magam is vendég-látást tanultam, és két évtizede abban is dolgozok. Édesanyám a Péceli Takarékszövetkezetből ment nyugdíjba. Büszke vagyok arra, hogy családom már többgenerációs péceli, szeretem a várost, sok ismerősöm, barátom van a településen. Párommal, aki a péceli Napsugár Bölcsődében dolgozik, három gyermeket nevelünk, a legkisebb most kezdi az általános iskolát. Már általános iskolában keményen sportoltam, majd a Volánban, későbbi nevén az RTK csapatában jártam végig a ranglétrát a serdülőtől az Ifi I-ig. Szívügyem a sport és az egészséges életmód. A sport fegyelemre, tisztességes játékra, küzdelemre, kitartásra nevelt. …

Hortobágyi Szabolcs teljes bemutatkozója és további információk itt olvasható.

Közösség Pécelért facebook oldala

 

07. körzet - Sarlós Imre

„Városvezetőnek lenni szolgálat! Egy vagyok a péceliek közül, az én otthonom az Önöké is!”

Bár sokan ismernek engem és családomat, szeretnék bemutatkozni mindazoknak, akik még nem, hiszen a péceli lakosság az elmúlt években jelentősen megnövekedett. 1968. június 12-én láttam meg a napvilágot. Első lépéseimet Pécelen tettem meg, itt jártam bölcsődébe, és a sokak által ismert Gesztenyés Óvodába, majd a Szemere Pál Általános Iskolában voltam diák. Később a Vendéglátó és Kereskedelmi Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat. Érettségi után, felnőtt fejjel és család mellett elvégeztem a Szent István Egyetem Gazdaságtudományi Szakán a humánerőforrás-menedzsment önkormányzati szakát, így a gyakorlati tapasztalaton felül elméletben is tudást szereztem az önkormányzatokról. Feleségemmel, aki szintén kisgyermekkora óta Pécelen él, 25 éve élek boldog házasságban. Két gyermekünk van, Ádám 23, Nikolett 19 éves. Tizenkét éve vagyok képviselő a városban, jelenleg a 7. számú választókerületben. Az előző ciklusban városműködtetésért felelős alpolgármesterként dolgoztam az Önök bizalmából és Önökért! Ez a választás sorsfordító! Arról döntünk, hogyan fog alakulni Pécel jövője! Sokan bíznak bennem, szeretnék, ha az elkövetkezendő időszakban én lennék városunk polgármestere. Ez nagyon jól esik, megtisztelő. Számos péceli ismer engem, ismeri családomat, rokonságomat. Azok számára nehéz a bemutatkozás, akik nem ismernek: hogyan is mondja el magáról az ember, hogy miért alkalmas polgármesternek!? A családon kívül Pécel az én életem, a péceliek az én nagy családom, nincs olyan része a városnak, melyet ne ismernék. Az, hogy dolgozzak szülővárosomért, nálam elhivatottság. Amikor az ember születésétől kezdve egy városban él egész családjával, és gyermekei, barátai ebbe a városba születtek és élnek, igen is felelősséggel és kötelezettségekkel tartozik minden itt élőnek, a városnak, a péceliek közösségének. …

Sarlós Imre teljes bemutatkozója és további információk itt olvasható.

Közösség Pécelért facebook oldala

 

08. körzet - Esze Tamásné Kelemen Márta

„Szülőkkel a gyermekekért, gyermekeink jövőjéért, itthon, Pécelen!”

1969-ben születtem, gyermekkoromat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpán töltöttem. Érettségimet Nagykállóban az óvónőképző szakközépiskolában szereztem, majd a Nyíregyházi Főiskolán diplomáztam tanítói szakon. 1991-ben férjhez mentem, Nyíregyházán éltünk és tanítóként dolgoztam egy helyi iskolában. 1993-ban megszületett Balázs fiam és Pécelre költöztünk. Mikor beírattam óvodába, örömömre szolgált, hogy van óvónői álláshely is. A gyerekkel együtt kezdtünk „járni” a Gesztenyés oviba. A lerozzant épületért kárpótolt a kollégák, gyerekek, szülők társasága. Egy igazi kis családként éltünk ott mindig. 1997-ben vezető-helyettes lettem. 2000-ben megszületett lányom, Petra. Nem volt kérdés: ott folytattam a munkámat 3 év után is, ahol előtte abbahagytam. 2007-ben összevonták az óvodákat, így 2008-ban, mikor a vezetőnk nyugdíjba ment, én lettem a tagintézmény-vezető és a Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje igazgató-helyettese. …

Esze Tamásné Kelemen Márta teljes bemutatkozója és további információk itt olvashatók.

Közösség Pécelért facebook oldala