Közérdekű Családsegítő Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Elérhetőségek:

2119 Pécel, Isaszegi út 3.

Tel.: 06-28/662-036

Mobil: 06-20-801-2399

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.

Honlap: http://www.csaladsegito-pecel.hu/

 

 

Az intézmény tevékenysége:


CSALÁDSEGÍTÉS

Feladataink:

A szociális gondokkal küzdő egyének, családok, csoportok szociális és mentálhigiénés ellátása. A fő cél az, hogy a hozzánk fordulók képesek legyenek a maguk problémájának felismerésére, kialakuljanak érdekérvényesítő készségeik, végül a segítő kapcsolat hatására képessé váljanak saját problémájuk kezelésére, az önmagukon való segíteni tudásra. A gondozás során a családgondozó komplexitásra törekszik, tehát a mentálhigiénés és szociális szolgáltatások egységét valósítja meg.

 

Általános szolgáltatásaink:

 • A családban jelentkező krízisek, működési zavarok, konfliktusok megoldásának családgondozással történő elősegítése.
 • Szociális, mentálhigiénés, és életvezetési tanácsadás.
 • Információs tanácsadás szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról való tájékoztatás.
 • Rendszeres szociális segélyben részesülőkkel való foglalkozás.
 • Észlelő és jelzőrendszer működtetése a veszélyeztető helyzetek és krízishelyzet megelőzése céljából, a település humán szolgáltatást nyújtó intézményeinek, szervezeteink részvételével (egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, gyermekjóléti szolgálat, gondozási központ, társadalmi szervezetek, egyházak.).
 • A lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy számban előforduló problémák okainak feltárása és jelzése az illetékesek felé.
 • Pszichológiai tanácsadás.
 • Jogi tanácsadás.
 • Humán jellegű civil kezdeményezések ösztönzése.
 • Javaslattétel a helyi önkormányzat felé új szociális ellátások bevezetésére a szükségleteknek megfelelően.
 • Mediáció: közvetítői tevékenység konfliktushelyzetek feloldásában (válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás).
 • Önsegítő csoportok szervezése, működtetése.
 • Természetbeni juttatások, használt ruha, bútor közvetítése.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Feladataink:

Feladatunk, hogy hozzájáruljunk a Pécelen élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez. Célunk aveszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. Kiemelten fontosnak tartjuk a megelőzést, ezért a szolgálatunk jelzőrendszert működtet, melynek tagjai: egészségügyi szolgáltatást nyújtók, közoktatási intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság.

Jelzéssel élhet bárki, aki a környezetében gyermekbántalmazást, vagy más veszélyeztetést észlel. A jelző személyét minden esetben a legszigorúbb titoktartással kezeljük.

Általános szolgáltatásaink:

 • A gyermekkel és családjával végzett családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban történő működési zavarok ellensúlyozása
 • A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
 • Szükség esetén javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására
 • A gyermek panaszának meghallgatása, és annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedés megtétele
 • A védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervének elkészítése és a család segítése abban, hogy ez megvalósuljon
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Korrepetálás közvetítés

A Szolgálatot felkereshetik a szülők és a gyermekek egyaránt.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátott önálló életvitelének fenntartását szükségletének megfelelően lakásán biztosítja.

Általános szolgáltatásaink:

 • Mentális gondozás, segítő kapcsolat kialakítása az idős, beteg emberekkel
 • Segítségnyújtás abban, hogy a gondozott a környezetével megfelelő kapcsolatot tudjon kialakítani (pl.: családi kapcsolatok segítése)
 • Testi, személyi higiéné biztosítása (fürdetés, öltözés, ágyazás), hozzátartozók megtanítása ezen feladatok szakszerű elvégzésére
 • Lakókörnyezet rendben tartása (mosás, takarítás)
 • Kapcsolattartás a kezelőorvossal
 • Gyógyszer kiváltás, gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás segítése
 • Hivatalos ügyek intézése
 • Bevásárlás

A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
A házi segítségnyújtásért csekély díjazást kell fizetni, ami a gondozott jövedelmétől függ.
A fizetés mértékét Pécel Város Önkormányzatának helyi szociális rendelete szabályozza.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

A szociális étkeztetés keretében napi egyszeri étkezésre van lehetősége azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmenetileg nem képesek az étkezést biztosítani.
A meleg ebédet az igénylő lakására ingyenesen kiszállítjuk.
Az étkezésért díjat kell fizetni, melynek mértékét Pécel Város Önkormányzatának helyi rendelete szabályozza.
Az igényt a szociális étkeztetésre az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

pécelinfo.hu hírek
Ma 2024. Július 23., Kedd, Lenke napja van. Holnap Kinga és Kincső napja lesz.
facebook pécelinfo twitter pécelinfo Kövesd a pécelinfo-t a facebookon,  a twitteren és az ask.fm-en!