Dossziék Felüljáró Nyár végéig végső döntést kell hozni, különben Pécel kimaradhat

Nyár végéig végső döntést kell hozni, különben Pécel kimaradhat

Megkerestük a tervezett vasúti fejlesztést koordináló NIF Zrt.-t, hogy milyen átjárási lehetőségek maradnak a város északi és déli része között, van-e még lehetőség a módosításra, lesz-e teher-vonat fordító Pécelen, vagy hogy miként befolyásolhatja a beruházás ütemezését egy helyi népszavazás kiírása.

Milyen határidők állnak rendelkezésre a városnak arra, hogy eldöntse milyen megoldást választ? Egy népszavazási kezdeményezés mennyiben akadályozza a projektet, tolerálható-e bármilyen csúszás?

A Rét utcai szintbeni átjáró jelenlegi helyéről történő áthelyezése elsősorban a vasútállomás vágányzatának átépítése miatt szükséges, de természetesen szem előtt tartjuk az északi városrész elérhetőségének javítását is. A vasútfejlesztéssel kapcsolatban városuk vezetésével az első egyeztetést 2010-ben tartottuk. A tervező UVATERV Zrt.-vel együtt több megoldást vizsgáltunk, új közúti alul- és felüljáró tervezésével vagy a szintbeni áthelyezésével.

Pécel önkormányzatának képviselőtestülete 2014 áprilisában döntött arról, hogy a város közigazgatási határán belül, jórészt külterületen vezetett nyomvonalat támogatja, vállalva az itt építendő felüljáró és utak üzemeltetését.

Az áprilisi önkormányzati döntést követő népszavazási kezdeményezés a projekt megvalósítását lehetetlenítené el, hiszen amennyiben nyár végéig nem születik végleges döntés, abban az esetben - tekintettel a szigorú EU-s pályázati feltételekre, - a beruházás uniós forrásoldala lenne veszélybe, és így előfordulhat, hogy a Pécelt érintő teljes vonalszakasz fejlesztés is elmaradna.

Elutasított helyi népszavazási kezdeményezés

A kérdéseket elég hosszú ideje egyeztettük a beruházóval. Időközben kiderült, hogy a Helyi Választási Bizottság elutasította a másodjára benyújtott népszavazási kezdeményezést is.

Először áprilisban járta be az országos sajtót a hír, hogy a KDNP péceli szervezete népszazavási kezdeményezést szeretne a tervezett felüljáró ügyében. A benyújtott kérelmet első körben a péceli Helyi Választási Bizottság elutasította. Májusban Márkus János aláírásával ismét benyújtották a népszavazásra vonatkozó kérelmet, melyet - Kuszák Róbert képviselő facebook oldalán közölt bejegyzés alapján - június 12-én ismét elutasított a HVB.

Van ehetőség az átjáró áttervezésére? Mik a legfontosabb szűkítő körülmények? A beépítettség, a költségek, az olaj- és gázvezetékek helye, vagy vannak még egyebek?

Az UVATERV Zrt. által javasolt, és a péceli képviselőtestület által elfogadott nyomvonal megfelelő kompromisszum, ennek módosítását nem tartjuk célszerűnek. Természetesen lehetőség van a terv további finomítására, pl. zajvédő fal elhelyezésével.

A Budapest felőli külterületen vezetett út elsősorban Budapest elérhetőségét javítja, a városközpont felé ebben az irányban csak kerülővel lehet majd eljutni. A városközpont elérhetőségét egy új gyalogos aluljáró könnyíti majd meg, amely a vasútállomáson, nagyjából a mostani gyalogos felüljáró helyén épül. Az új aluljáróból a vasútállomás leendő peronjait is meg lehet közelíteni.

A Baross és Wesselényi utcák közötti szintbeni átjáró megmarad. A sorompó óránkénti legfeljebb 23 perc hosszú lezárásának oka, hogy amíg egy személyvonat az állomáson áll, az utasok le- és felszállásának idejére az ellenkező irányú vonatok nem haladhatnak át. A vasútállomáson az új gyalogos aluljáró megépítése után ez a kötöttség megszűnik, a vasúti forgalom felgyorsul, ezzel a sorompó lezárási ideje is csökken.

Az önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint esélyes, hogy a beruházó dönt a projektről, ha a város nem tud dönteni? Ez helytálló-e? Kik hozzák meg a végső döntést, hogy mi lesz Brüsszelnek benyújtva?

Az uniós pályázat feltétele az építési engedélyek megszerzése, ez pedig csakis az önkormányzat egyetértésével lehetséges. A kiválasztott műszaki megoldásról sem a NIF Zrt., sem pedig az önkormányzat nem dönthet egyoldalúan, ahogy korábban jeleztük az önkormányzat képviselőtestülete áprilisban állást foglalt a megvalósítandó nyomvonalról.

A felüljáró tervezett útvonala - a vasútállomásnál gyalogos aluljáró lesz, a Wesselényi utcai szintbeli átjáró marad

Hogy halad az érintett telkek kisajátítása?

Tekintettel arra, hogy a beruházás közérdeket szolgál, a törvények lehetőséget biztosítanak a kisajátításra. A kisajátítás mégis csak az utolsó fázis, amelynek elhúzódása a projekt szempontjából kockázatot jelent. A NIF Zrt. ennek elkerülése érdekében az érintett ingatlanok tulajdonosaival egy „kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés” megkötésével törekszik a megegyezésre. Az eljárást egy általunk megbízott ügyvédi iroda végzi, amely egy értékbecslés alapján az érintett ingatlanra vagy ingatlanrészre árajánlatot ad.

Amennyiben a tulajdonos a megajánlott árat nem fogadja el, az ügy áttevődik az illetékes Kormányhivatalhoz vagy bírósághoz, amely a kisajátítást elrendeli, az általa beszerzett értékbecslés szerint áron. Ez az ár a NIF Zrt. által megajánlott ártól mindkét irányban eltérhet. A területek vásárlása várhatóan 2015 közepén kezdődik.

Más érintett településen is merültek fel hasonló "lassító körülmények"?

A települések vezetőivel minden egyes beruházás kapcsán folyamatosak az egyeztetések, a NIF Zrt. nyitott a felmerülő észrevételek megvitatására, indokolt esetekben a befogadásra. A fejlesztések élhetőbb környezetet, biztonságosabb közlekedést, kiszámíthatóbb menetrendet biztosítanak. Mind a NIF Zrt.-nek, mind az adott önkormányzatoknak fontos, hogy a lakossági elégedett legyen a beruházások eredményeivel, ezért törekszünk a kompromisszumokra és a hatékony együttműködésre.

Itt lesz gyalogos aluljáró, öt vágány és felújított állomás

Fotó: uvaterv

Mikor kezdődhet a beruházás és várhatóan meddig tart az aktuális tervek szerint?

Az előkészítés jelenlegi fázisában a tervezett létesítmények (vasútállomások, parkolók, felüljárók) engedélyezése zajlik. Az építési engedélyek kiadása után kezdődhet a kiviteli tervek készítése, amely a pontos építési ütemezést is meghatározza.

A tényleges építkezést megelőzi a szükséges területek megszerzése, amely már 2015-ben megkezdődhet. Az EU-s pályázat kedvező elbírálása után 2016 végéig kell a leendő kivitelezővel szerződést kötnünk, a kivitelezés forrás rendelkezésre állása esetén várhatóan 2017-ben elindulhat.

Mit jelent a vasútállomás átalakítása? Felmerültek olyan hírek, hogy vonatfordító lenne Pécelen, elképzelhető, hogy tehervonatok állnának átmenetileg Pécelen?

A jelenlegi vágányzat elbontása után öt vágány épül az állomás teljes hosszában. Az öt vágány közül négy mellett épül egy-egy peron, perontetővel. A peronokat aluljáró köti össze városuk mindkét részével, amely így átveszi a később elbontandó gyalogos felüljáró szerepét is. A lépcsők mellett épülő lifteknek és a magas peronoknak köszönhetően egyetlen lépcső sem akadályozza majd az utca és a vonatok utastere közötti eljutást.

Vonatfordító, vagyis vonatok végállomása egyelőre nem lesz Pécelen. Helyi teherforgalom, rakodás, tolatás a péceli állomáson nem lesz, az erre szolgáló mellékvágányokat elbontjuk. A vasútvonalon közlekedő tehervonatok a gyorsvonatokhoz hasonlóan áthaladnak az állomáson. Az ötödik, peron nélküli hátsó vágányra csak akkor érkeznek tehervonatok, ha a továbbhaladásuk Budapest felé valamilyen okból csak később lehetséges.

A tervezett felüljáróról szóló cikkeinket ebben a dossziéban gyűjtöttük össze. Aki azt sem tudja, miről van szó, az itt kezdje az olvasást.

A cikket a facebook oldalunkon lehet kommentelni.