Ráday300 Így nevelték a kis Gedeont

Így nevelték a kis Gedeont

Ráday Pál nem bízta a véletlenre fia tanítását. Gedeon első nevelőjének Fatavits Ferencnek húsz pontban foglalta össze, mihez kell tartania magát. Például, hogy ne üsse meg - csak ha nagyon muszáj, de akkor se ököllel.

A Magyar Könyvszemle 1997-ben közölte Ráday Pál Fatavits Ferenc nevelőnek írt instrukcióit. A gyereknek szigorúan szabályozott napirendje volt. Időben le kellett feküdnie, és korán felkelni, de még az is utasításba volt adva, hogy reggel "természeti dolgát végezze el". Felkelés után még át kellett futnia a leckét, indulás után viszont vehetett magának egy kiflit. A kiflit viszont nem lehetett elsumákolni, a vásárlásra kapott krajcárt nem lehetett félretenni, hogy később a felhalmozott vagyonból valami olyat vegyen magának a szentem, ami "néki meg ártson".

Az iskolai fenyítést Ráday Pál szigorú keretek között szabályozta, két pont is foglalkozik ezzel. "Nem szabad a Paedagogusnak hogy a Gyermeket ököllel vagy pedig páltzával meg verje, hanem elsőbben mondja meg a Rectornak, ha pedig a szép szónak nem fogna engedni, a páltzát, vagy pedig a vesszőt bízvást néki a Fenyítésre átadhattya".

A nyelvtanulást nagyon komolyan vette Gedeon apukája. Előírta, hogy "egy Fertálly Esztendeig semmit Német szónál egyebet ne tanítson, sőt inkább köz beszéde is hozzá németül légyen". Ezt részben saját tapasztalatai miatt tartotta kívánatosnak, mert meggyőződése volt, hogy felnőtt fejjel már nem lehet idegen nyelvet tanulni.

A nevelőnek távol kellett tartani a gyereket a konyhától, istállótól is, figyelemmel kellett követnie minden lépését. Ide-oda nem futkározhatott a kis Gedeon, a hegedű órákról nem hiányozhatott.

Elalvásnál megengedőbb volt az apa. A 19. pontban arra kéri a nevelőt, hogy lefekvés után maradjon a gyerekkel "éjszakának idején ki ne menyen, hogy a Gyermek magánosson lévén meg ijjedgyen, s magának nyavalyát szerezzen.".

{jcomments on}